Przy stole. Ceramika z Medyni

Pod takim tytułem 8 października tego roku w Ośrodku Garncarskim MEDYNIA otwarta została wystawa, na której zaprezentowano prace ceramiczne wykonane przez młodych ludzi z terenu zagłębia garncarskiego i najbliższej okolicy. Młodzi artyści uczestniczyli wcześniej w warsztatach projektowania, prototypowania i szkliwienia form użytkowych inspirowanych naczyniami wykonywanymi na terenie medyńskiego ośrodka kilkadziesiąt lat temu. Zajęcia prowadzone były przez projektantkę i ceramiczkę Olgę Milczyńską oraz rzeźbiarkę i ceramiczkę Annę Hass Brzuzan. 

Poza stworzeniem kolekcji nowych naczyń projekt miał na celu wzmacnianie  tożsamości mieszkańców zagłębia przez  zwrócenie ich uwagi na posiadane przez nich niezwykłe dziedzictwo.  

Wystawie towarzyszył wykład dr hab. Katarzyny Chrudzimskiej – Uhera z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Warszawie na temat związków sztuki ludowej z dizajnem. Wykład był jednym z efektów zawartego porozumienia o współpracy naukowej i dydaktycznej pomiędzy Uniwersytetem a Ośrodkiem Garncarskim MEDYNIA.  Projekt zrealizowany został w ramach zadania „Naczynia z Medyni wciąż na czasie” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022.

Odtwórz wideo
Odtwórz wideo

Tajemnicze ptaki z przeszłości

Znajdujący się obok Ośrodka Garncarskiego MEDYNIA duży ponad trzymetrowy dzban otrzymał nowy wygląd. Zamiast symbolicznych wzorów kwiatowych pojawiły się na nim nieoczywiste graficzne ptaki, które zaintrygowały mieszkańców i turystów. Wzór nawiązuje do dekoracji, jaka zdobi jeden z najstarszych eksponatów ośrodka garncarskiego – przedwojenny dzbanek wypożyczony przez Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie. Ptaki stały się inspiracją dla uczestników prowadzonych w Medyni warsztatów, można je teraz spotkać na nowych naczyniach i ceramicznych pamiątkach, coraz częściej są też bohaterami robionych przez turystów zdjęć. 

Odnowienie instalacji oraz tworzenie przez dzieci z Kółka Ceramicznego „Ale wypał” glinianych magnesów i zawieszek, było częścią większego projektu pt. „Naczynia z Medyni wciąż na czasie”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022.