XXVII Medyński Jarmark Garncarski- jesteśmy częścią tej historii

to projekt, którego częścią była cykliczna impreza zorganizowana 10 lipca 2022 r. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury- państwowego funduszu celowego.

Celem projektu było wspieranie i ochrona unikalnego dziedzictwa największego w Polsce zagłębia garncarskiego poprzez organizację wypału ceramiki w tradycyjnym piecu w wg dawnej technologii, a tym samym stworzenie warunków do przekazywania unikalnych umiejętności pomiędzy pokoleniami. Przekaz doświadczeń i umiejętności odbywał się także podczas odbywających się podczas wydarzenia warsztatów garncarskich, kiermaszów rzemiosła, a także poprzez projekcje archiwalnych filmów pokazujących pracę w dawnych warsztatach. Pokazanie lokalnej, unikalnej tradycji odbywało się także poprzez pokazy garncarskie, animacje teatralne pokazujące życie medyńskich garncarzy, zwiedzanie ekspozycji i obiektów związanych z lokalną tradycją, grę terenową, pokazy wykorzystania ceramiki w przygotowaniu dawnych potraw. Inspiracje młodych mieszkańców dziedzictwem pokazane zostały przez organizowane koncerty, podczas których zaprezentowano muzykę skomponowaną do wierszy Władysławy Prucnal, a także przez prezentacje współczesnej ceramiki młodych mieszkańców zagłębia. Partnerami wydarzenia byli: Podkarpackie- przestrzeń otwarta, Gmina Czarna, GOKiR w Czarnej, Zespół Szkół w Medyni Głogowskiej, Fundacja PGE, LGD Eurogalicja